Welkom

Kliek op die volgende skakels en kies “Download” (regsbo in die hoek) om die dokumente af te laai.

Vul asseblief die dokumente in en stuur na die kerkkantoor – admin@nhk-randburg.co.za

  1. Nuweintrekkers dokument
    1. NB – Neem kennis om die gedeelte van die vorm wat lees: toestemming om al my en my gesin se besonderhede op hulle gemeentestelsel te plaas en te gebruik vir gemeentelike doeleindes volgens voorskrifte van die POPI-wet – in te vul asseblief!
  2. Debietorder FAQ
  3. Debietvolmag