NHSV Voorsitter-Crista Clifton

NHSV Voorsitter-Crista Clifton

 NHSV logo

Korporatiewe identiteit: Geloof, Dienslewering, Samewerking en Dankbaarheid

Leuse: Dinamies Vorentoe

Lidmaatskap: Alle vrouelidmate van die Nederduitsch Hervormde gemeente Randburg is lede van die NHSV.

Missie en Doelstellings van die NHSV

Uit dankbaarheid teenoor die Drie-enige God, vervul die NHSV as diensorgaan binne die Nederduitsch Hervormde Kerk sy opdrag om binne die gemeentes, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en in die gemeenskap diensbaar te wees deur

  • vrouelidmate geestelik te verryk, toe te rus vir hul dienswerk en onderlinge verbondenheid te bevorder;
  • persone in nood te versorg;
  • die belange van die gemeente en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika te bevorder en
  • fondse in te samel om bogenoemde doelstellings te bereik.

 

Die NHSV is sigbaar op alle terreine in die kerk.

Betrokkenheid op plaaslike vlak

Bejaardes in Randburg gemeente: jaareindfunksie

Plaaslike tehuise: Forest Farm

Voedsel- en klere projekte in die plaaslike gemeenskap, die Ondersteuningsraad en elders na behoefte.

 

Gemeentevlak

Gemeente bou: gemeente tee, teeskink met begrafnisse, funksies vir die katkisante wat belydenis van geloof aflê, kinderkerk, kategete en kerkbasaar

Uitreik-aksies: bejaardes, persone in nood en Forest Farm (tehuis vir serebraalgestremde volwassenes)

NHSV bevordering: inligtingsgeleenthede, nuusbriewe en kennisgewings

Gemeentebefondsing: donasies en bak van koeksisters

Samewerking met diakens: Groenboksprojek

 

Diensgroepe

Die NHSV in gemeente Randburg leef haar geloof sigbaar deur uit te reik na die bejaardes in die gemeente, die versorging van persone in nood in die gemeente, ʼn groter kinderkerk betrokkenheid met twee spesifieke projekte naamlik Moedersdag en Vadersdag en laastens dra ons die belange van die Hervormde lidmate by Forest Farm op die hart.

 

Ons wil graag in liefde uitreik na ander sodat hulle ook kan deel in ons gemeente se omgee. Ons vra dat die liewe Heer ons sal seën met nuwe idees en ʼn onwrikbare geloof in Hom sodat ons van krag tot krag sal groei.

U word vriendelik uitgenooi om by enige een van hierdie groepe in te skakel en betrokke te raak sou u ʼn passie daarvoor hê. Kontak gerus een van die sameroepers in die betrokke omgee groep.

Bejaarde-uitreik sameroepers: Cathy Pitchers, Ina Fourie, Martie Oelofse, Annette Rheeder en Sippy Marais.

Persone in nood-uitreik klerekas sameroepers: Retha van Wyk, Lizette Botha, Marintha Labuschagne.

Kos sameroepers: Martie van Sittert

Forest Farmuitreik sameroepers: Christa Clifton, Andre Swart, Annette Rheeder en Martie Oelofse.

 

Fondse

NHSV fondse word aangewend ten bate van barmhartigheid!

Donasies is welkom! Ons bak en verkoop ook koeksisters.

 

Bankbankbesonderhede

NHSV Randburg

ABSA Rek nommer: 660 144 080

 

V.l.n.r. voor: Marintha Labuschagne, Retha van Wyk (visie voorsitter), Martie van Sittert (tesourier) en Christa Clifton (voorsitter) v.l.n.r. agter: Emsie Peenz, Marlise du Plessis, Lizette Botha (visie sekretaris) en Annette Rheeder.

V.l.n.r. voor: Marintha Labuschagne, Retha van Wyk (visie voorsitter), Martie van Sittert (tesourier) en Christa Clifton (voorsitter)
v.l.n.r. agter: Emsie Peenz, Marlise du Plessis, Lizette Botha (visie sekretaris) en Annette Rheeder.

Navrae word gerig aan die dagbestuur

Christa Clifton (voorsitter)

Retha van Wyk (visevoorsitter)

Lizette Botha (sekretaris)

Martie van Sittert (tesourier)