Ons gemeente is al reeds aktief besig om verskeie onderneming te help. Ons lidmate se maandelikse offergawes dra by tot die mobilisering van instansies, diensgroepe ens. om barmhartigheidswerk te verrig, op ‘n skaal wat te groot of te gespesialiseerd is, vir net een gemeente om te behartig.

Van hierdie instansies en diensgroepe is –

AIM – http://www.nhka.org/index.php/so-dien-ons-11/vaardigheidsontwikkeling.html

RATA – http://rata.org.za/

GEMEENSKAPSPROJEKTE – http://www.nhka.org/index.php/so-dien-ons-11/gemeenskappe-in-nood.html

BEJAARDESORG – http://www.otmt.org/

KINDERSORG – http://www.nhka.org/index.php/so-dien-ons-11/kindersorg.html

DIAKONALEDIENSWERK – http://www.diakens.co.za/

TOIBO – http://www.toibo.org.za/index.php/af/

DOULOS ARMOEDEBEDIENING – http://www.armoedebediening.co.za/

BYBELGENOOTSKAP VAN SUID AFRIKA – https://www.bybelgenootskap.co.za/index.php/af/index.php?lang=af

 

Soos u na al hierdie werksaamhede kyk en in hulle webwerwe rond loer, is dit verblydend om te sien dat die NHKA(Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika), in samewerking met gemeentes soos ons NHKR(Randburg gemeente) omgee en ‘n verskil maak in die wêreld.

Elke een van ons lidmate wat ‘n bydra gee bemagtig ons kerk om blywend, diensdoende die Koninkryk van God uit te bou. Dankie vir u maandelikse offergawe!

As u hierdie instansies met ekstra ondersteuning wil steun is u welkom om deur die internet-skakels met hulle in verbinding te tree.

As u ons gemeente verder wil sterk kan u (indien u dit nog nie doen nie) deur middel van aftrekorder ons hande sterker maak –

Debietvolmag

Debietorder-FAQ

 

Mag die Here se seën met u wees.