NHK Randburg – Kategese 2021

Liewe ouers,

Een van die uitdagings, wat verlede jaar begin het, was – hoe om kategese aan te pak tydens Covid en al die ‘lockdowns’?

Hierdie jaar, 2021, het ons besluit om u as ouers se hulp te gebruik met die oorlewering van die kategese lesse sodat ons kinders steeds bly groei in hulle kennis van God se Woord en hulle liefde vir God!

Ons skop af met ‘n andersoortige benadering tot kategese vir die jaar. Elke Sondag sal daar ‘n tema wees, vir die hele gesin, wat gereflekteer word in die Erediensboodskap, die Hoërskool kategese-les, die Laerskool kategese-les en die lessie vir die kleiner kinders. Dus groot en klein gaan van een tema hoor en die hele gesin kan saam daaroor gesels.

Hierdie lesse sal beskikbaar wees op ons gemeente se webwerf – elke Sondag – en daar is ook, vir die kleiner kinders, ‘n gepaardgaande videotjie oor die verhaal, wat by die tema aansluit, uit die Bybel. Die videotjie sal elke Sondag op ons Facebook-blad en YouTube-kanaal om 10:00 beskikbaar wees.

Verder is hier ook ‘n goeie Bybel app vir kinders wat u gratis kan aflaai –

https://my.bible.com/af/kids

Ons gaan fokus op ‘n klomp temas deur die loop van die jaar –

Kain en Abel (Gen. 4:1-16)                                                  

Abraham: Vertrou die Here (Gen. 15:1-6)                                     

Jakob: Die Here is altyd by jou (Gen. 28:10-22)                                           

Josef: Hoogmoed en jaloesie (Gen. 37:5-11)                                         

Aanbid die Here, Koning van konings (Op. 4:1-11)                  

Die Barmhartige Samaritaan – Wees behulpsaam (Luk. 10:25-37)                                          

Jesus verander water in wyn – Die Here voorsien (Joh. 2:1-12)                                                   

Jesus reinig die tempel – Beginselvas (Joh. 2:13-25)                              

Jesus ry op ‘n donkie – Nederigheid (Mat 21)                                          

Dawid oorwin Goliat – Oorwin moeilike dinge (1 Sam 17)                                                

Daniël in die leeukuil – Beginsels (Dan. 6:1-29)                                    

Lasarus – Nuwe lewe uit liefde. (Joh. 11)                                                                  

God versorg Elia – God versorg jou (1 Kon 17)                                               

Jona – Wees gehoorsaam aan die Here (Jona 1:1-16)                                                                

‘n Blinde kan sien – Glo in Jesus (Mark 10:46-52)                                         

Maria soek vir Jesus – Geloof en liefde (Joh. 20)                                                   

Kos in die woestyn – God voorsien ( Eks 16)                                                           

Josua en Kaleb – Vertrou op die Here (Num 13,14)                                              

Jerigo se mure – God hou Sy beloftes (Jos 6)                                                          

Jesus gee om vir ‘n lam man (Joh. 5)                         

10 Melaatses en net een sê dankie (Luk 17)                                                          

Jaïrus se dogtertjie (Mark 5)                                                

Saggeus in die boom (Luk 19)                                            

Heilige Gees help ons  (Hand 2)                                        

Moses in die mandjie (Eks 2)                                              

Paulus se bekering (Hand 9)                                               

Timoteus help Paulus (Hand 16, 2 Tim 1)                        

Paulus en Silas in die tronk (Hand 16)                              

Beheersing van die tong (Jak 3:1-18)                                

Moenie volgens die uiterlike oordeel nie (Jak 2:1-13)     

Wapenrusting (Ef. 6:10-20)                                                 

Sara twyfel (Gen. 18,21)                                                      

Jesus word versoek (Mat 4, Luk 4)                                    

God luister na Hanna (1 Sam 1)

Jesus voed die skare (Joh. 6)                                 

Dus, elke Sondag sal die hele gesin kan saam gesels oor die erediens en die kategese lesse wat hand aan hand, saam loop en een tema onder oë neem.

Mag die Here u en u gesin lei in geloof en groei in Sy wonderlike Woord!