Ons wil graag ons kinders van die Here leer en ons doen dit deur kategese. Ons kategese behels –

Kinderkerk – voorskools tot graad 3 (tydens erediens)

https://nhk-randburg.co.za/jeug-boodskapies/

Laerskool groep – na die erediens

Hoërskool groep – na die erediens